23.10.2019

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН НА 27.10.2019Г.

Във връзка с правото на упражняване на глас и нарушения в изборния процес, ОИК - Медковец обявява тел. 097249958, на който ще се приемат сигнали в изборния ден на 27.10.2019г. 

08.11.2019

Свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет Медковец

Със Заповед №РД-18-78/08.11.2019г. на областния управител на област Монтана, на 11.11.2019г. от 08:30ч. се свиква първо заседание на новоизбрания Общински съвет Медковец, в заседателната зала на община Медковец, при следния дневен ред:

 1. Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от новоизбраните общински съветници и кметове по чл.32 от ЗМСМА;
 2. Избор на председател на Общински съвет Медковец.
03.11.2019

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ В ИЗБОРНИЯ ДЕН НА 03.11.2019 г.

Във връзка с правото на упражняване на глас и нарушения в изборния процес, ОИК - Медковец обявява тел. 097249958, на който ще се приемат сигнали в изборния ден на 03.11.2019 г. 

01.11.2019

Съобщение за свикване на заседание

На 01.11.2019г.  ще се проведе Заседание на ОИК - Медковец от 15:30ч.

 

29.10.2019

ОДОБРЕН ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИТЕ

 На основание т.7 от Решение № 993-МИ от 07.09.2019 на ЦИК,  ОИК - Медковец публикува предпечатния образец на бюлетината за избор на кмет на община - II тур за гласуване в местните избори за общински съветници и кметове на 03 ноември 2019 г.

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

28.10.2019

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

Днес, 28.10.2019 г., в 09:20 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Аспарухово, област Монтана, на първи  тур Людмила Красимирова Макавеева, ЕГН: ***, издигната от ПП ГЕРБ, получил 211 (двеста и единадесет) действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

28.10.2019

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

Днес, 28.10.2019 г., в 09:10 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Расово, област Монтана, на първи тур Веромир Спасов Миланов, ЕГН: ***, издигнат от ПП „Движение 21“, получил 353 (триста петдесет и три) действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

28.10.2019

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници - ЕДИНАДЕСЕТ                         11

                                                                                      с думи                              с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019 г., в 09:30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е СТО ТРИДЕСЕТ И ОСЕМ 138 гласове.

     (с думи)                                      (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

Имена на общински съветници

БРОЙ ГЛАСОВЕ

      с думи                                   с цифри

…………………НЯМА…………………

           0                                         НУЛА

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                                   ЕДИНАДЕСЕТ                                             11

                                        (с думи)                                              (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

                    БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

1.

ДВИЖЕНИЕ 21

       ТРИ                                           3

2.

ПП ГЕРБ

       ТРИ                                           3

3.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

       ТРИ                                           3

4.

Местна коалиция ДПС (НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ)

       ДВА                                          2

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

27.

Коалиция Ние, Гражданите

1.

Ваньо Димитров Иванов

А

18

 

 

2.

Рангел Йосков Крумов

А

3

 

 

3.

Пламен Герасимов Славков

А

3

 

 

4.

Изабела Цветанова Костадинова

А

2

 

 

5.

Розалина Вилиянова Дончева

Б

1

28.

ДВИЖЕНИЕ 21

1.

Евгени Антонов Антонов

А

146

2.

Даниел Стайков Славчев

А

76

3.

Николай Иванов Филипов

А

69

4.

Теодор Евгениев Антонов

А

33

5.

Веромир Спасов Миланов

Б

13

6.

Анелия Аврамова Монова

Б

21

7.

Николай Игнатов Арсенов

Б

24

8.

Цецка Петрова Калинова

Б

10

9.

Полина Ненкова Владимирова

Б

10

10.

Димитрина Иванова Найденова-Милчева

Б

12

11.

Милчо Любенов Миланов

Б

8

43.

ПП ГЕРБ

1.

Иван Георгиев Торньов

А

86

2.

Людмила Цветанова Торньова

А

79

3.

Красимир Асенов Филипов

А

73

4.

Ралица Цветанова Йончева

А

38

5.

Тодор Тошков Тосков

А

33

6.

Любомир Тодоров Благоев

Б

7

7.

Людмила Красимирова Макавеева

Б

3

8.

Силвия Петкова Николова

Б

13

9.

Асен Георгиев Асенов

Б

1

10.

Веселка Евстатиева Каменова

Б

18

11.

Сергей Василев Василев

Б

13

48.

ВЪЗРАЖДАНЕ

1.

Цветан Маринов Цветков

А

15

51.

ВОЛЯ

1.

Тодор Илиев Качев

А

11

2.

Пенка Ангелова Рангелова

А

1

3.

Андрейка Иванова Амбова

Б

0

56.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

Венцислав Евгениев Куткудейски

А

155

2.

Венцислав Страхилов Пасланджийски

А

36

3.

Красимир Илиев Борисов

А

31

4.

Георги Николаев Крумов

А

31

5.

Стефан Красимиров Герасимов

А

29

6.

Илия Борисов Целов

Б

15

7.

Димитър Асенов Макавеев

Б

14

8.

Димитър Кирилов Григоров

Б

16

9.

Аида Арсенова Фидосиева

Б

17

10.

Борислава Неделкова Ангелова

Б

5

11.

Наталия Дичова Асенова

Б

3

67.

Местна коалиция ДПС (НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ)

1.

Албена Цветанова Василева

А

137

2.

Венцислав Панайотов Методиев

А

58(33)

3.

Йонко Ганчев Арсенов

А

35

4.

Емилия Спасова Иванова

А

34

5.

Борислав Красимиров Асенов

А

26

6.

Борислав Иванов Методиев

Б

14

7.

Веселин Славчев Василев

Б

12

8.

Стоян Асенов Георгиев

Б

3

9.

Кристиян Генчов Колчов

Б

4

 

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1. Албена Цветанова Василева

Местна коалиция ДПС                                 ***

(НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ)

2. Венцислав Евгениев Куткудейски

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                      ***

3. Венцислав Панайотов Методиев

Местна коалиция ДПС                                ***

(НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ)

4. Венцислав Страхилов Пасланджийски

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                    ***

5. Даниел Стайков Славчев

ДВИЖЕНИЕ 21                                         ***

6. Евгени Антонов Антонов

ДВИЖЕНИЕ 21                                         ***

7. Иван Георгиев Торньов

ПП ГЕРБ                                                  ***

8. Красимир Асенов Филипов

ПП ГЕРБ                                                  ***

9. Красимир Илиев Борисов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ                                   ***

10. Людмила Цветанова Торньова

ПП ГЕРБ                                                  ***

11. Николай Иванов Филипов

ДВИЖЕНИЕ 21                                         ***

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА.

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

ОСОБЕНИ МНЕНИЯ НЯМА.

28.10.2019

ДОПУСКАНЕ ДО ВТОРИ ТУР В ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

Днес, 28.10.2019 г., в 09:00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР:

 

 1. Евгени Антонов Антонов, издигнат от ПП „Движение 21“

 

 1. Венцислав Евгениев Куткудейски, издигнат от КП „БСП за България“.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА

14.10.2019

Съобщение за свикване на заседание

Заседанието на ОИК - Медковец ще се проведе на 17.10.2019г. от 16.00ч. ПРИСЪСТВИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

10.10.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Застъпниците се регистрират в ОИК Медковец до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа).

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

 

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК Медковец до 17:00ч. на 26.10.2019г. чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).Към предложението задължително се представя списък в 1 (един) екземпляр на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК 

№ 1080-МИ / 12.09.2019

 

10.10.2019

ОТНОСНО ПУБЛИКАЦИЯТА НА - ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

Всяка партия, коалиция и местна коалиция изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция и местна коалиция  не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

08.10.2019

ОДОБРЕНИ ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ

       На основание т.7 от Решение № 993-МИ от 07.09.2019 на ЦИК  и с постъпило писмо с изх.№ МИ-15-697/05.10.2019 г. от  ЦИК, ОИК - Медковец, публикува предпечатни образци на бюлетините за гласуване в местните избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАСОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО АСПАРУХОВО

23.09.2019

ВАЖНО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

ОИК - МЕДКОВЕЦ напомня, че регистрирането на кандидатските листи се извършва в срок от 17 септември до 17:00 ч. на 24 септември 2019 г.  от общинската избирателна комисия след представяне на:

Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата;

Към предложение от партията/коалицията/местната коалиция заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа).

15.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1. от решението. Предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Прилагаме следния образец: https://drive.google.com/file/d/1VWJGBhUl1URjKhTISBX263ziVakGJfnK/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1VWJGBhUl1URjKhTISBX263ziVakGJfnK/view?usp=sharingна предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител.

13.09.2019

Съобщение за свикване на заседание

 Заседанието на ОИК- Медковец ще се проведе  на 13.09.2019г. от 15.30 ч.

10.09.2019

Съобщение

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Медковец

            В срок до 17:00 часа на 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) Инициативният комитет представя в ОИК Медковец заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо същия.

            В заявлението се посочват:

            - имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

            - имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

            - искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

            - адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

            Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

            а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

            б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

            в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

            г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

            д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

            Общинската избирателна комисия Медковец извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

 

 

10.09.2019

Съобщение

В ОИК Медковец могат да се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) на територията на общината.

            Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

            Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (40 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 11 септември 2019 г. включително.

            Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 17:00 часа на 16 септември 2019 г. (не по-късно от 45 дни преди изборния ден).

            Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

            За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление.

            За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация. В заявлението се посочват:

            - пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

            - искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

            - адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

            Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

            а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

            - за кой вид избор се създава;

            - кое е упълномощеното да я представлява лице;

            Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

            Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

            б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

            в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

            г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

            д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

            е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

            Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

 

 

10.09.2019

Съобщение

Партиите и коалициите в срок до 17:00 часа на 16 септември 2019 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Медковец – Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

            Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

            За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

            В заявлението се посочват:

            - пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

            - искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

            - адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

            Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

            - решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

            - пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК Медковец, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

            Общинската избирателна комисия Медковец извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от  16 септември 2019 г.

 

10.09.2019

Съобщение

На 11.09.2019г.  от 15.30 ч. ще се проведе заседание на ОИК - Медковец 

06.09.2019

Съобщение

 Относно: Свикване на заседание на ОИК- Медковец на 09.09.2019г. от 10.00 ч.

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК- МЕДКОВЕЦ 

 

 

 1. Определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.
 2. Определяне и обявяване на изборните райони в община Медковец.
 3. Определяне на време, място и срок за прием на документи.
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 127 / 08.11.2019

  относно: Подадено заявление от избран кандидат за общински съветник Евгени Антонов Антонов от листата на партия „ДВИЖЕНИЕ 21“.

 • № 126 / 06.11.2019

  относно: Организиране на дейността на ОИК-Медковец, след провеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. и след проведен втори тур на 03.11.2019 г.

 • № 125 / 06.11.2019

  относно: Прекласиране и избор на общински съветник от листата на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения